5 Jul 2012

Приказка

На децата прочетохме приказка в която хората от едно село имали красиво ябълково дърво и много го обичали. Но един ден те трябвало да решат какво да правят с дървото, защото точно през това място щяла да преминава Ж.П. линия. Децата коментираха, спориха и в рисунки отразиха как продължава историята

No comments:

Post a Comment